Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Oranje boven

Tekst: J.P. Heije

Iedereen heeft zijn eigen keus,
Ik de mijne, hij de zijne,
Ik de mijne, hij de zijne.
Weet je wat onze Wilhelmina
Van alle kleuren 't liefst mag zien?
't Is oranje, 't blijft oranje,
't Is oranje, 't blijft oranje,
't Is oranje boven!

Daarom draag ik d' oranje kleur,
Hier een strikje, daar een kwastje,
Hier een strikje, daar een kwastje.
Daarom ben ik oranjevrind,
Daarom roep ik met ons koningskind:
'k Wil oranje, 'k draag oranje,
'k Wil oranje, 'k draag oranje,
'k Roep oranje boven!

Kwam er 'n vreemde snoeshaan aan,
Die 't oranje, mijn oranje,
Die 't oranje, mijn oranje,
Van mijn hoedje af wou slaan
Of ik met hem zou vechten gaan.
'k Riep oranje, mijn oranje,
'k Riep oranje, mijn oranje,
'k Riep oranje boven!