Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Opoe

Tekst: J.H. Speenhoff

Opoe had haar hele leven
voor haar kinderen gesjouwd.
Al d'r jongens en d'r meisjes
waren na elkaar getrouwd.
Toen is opoe in gaan wonen
bij haar jongste lieveling.
En daar wachtte ze geduldig,
tot ze naar het kerkhof ging.

In 't begin was opoe alles,
ieder was haar aangenaam.
't warme hoekje naast de kachel,
't mooiste plaatsje voor 't raam.
Maar toen opoe's spaarbankboekje
helemaal was afgezet
en toen opoe lam ging worden,
Moest ze 's middags vroeg naar bed.

Eerst moest opoe naar de keuken,
had d'r lieveling gezeid,
toen moest opoe naar de zolder,
in de bedstee van de meid.
Maanden lag ze daar te suffen.
Niemand had meer medelij.
Tot de kleine meid kwam zeggen,
dat haar opoe niks meer zei.