Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Oogstlied

Tekst: A.C.W. Staring - Muziek: A. Lijsen

Sikkels klinken, Sikkels blinken,
Ruischend valt het graan.
Zie de bindsters garen,
Zie in lange scharen
Garf bij garven staan.
Garf bij garven staan.

't Heeter branden Op de landen
Meldt den middagtijd.
't Windje, moe van 't zweven,
Heeft zich schuil begeven,
En nog zwoegt de vlijt.
En nog zwoegt de vlijt.

Blijde maaiers, Nijv're zaaiers,
Die uw loon ontvingt!
Zit nu rustig neder,
Galm' het mastbosch weder,
Als gij juichend zingt.
Als gij juichend zingt.

Slaat uw oogen Naar den hoogen,
Alles kwam vandaar!
Zachte regen daalde,
Vriend'lijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar.
Mild op halm en aar.