Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Onze manieren

Tekst: J.P. Heije

Tusschen Keulen en Parijs
Leit de weg naar Rome:
Al die met ons mee wil gaan,
Die moet onze manieren verstaan:
Goeie manieren,
Zoete manieren,
Zoo zijn onze manieren.

Ben je klein of ben je groot,
Altijd kan je leeren;
Woudt ge gaarne zijn bemind,
Houdt maar onze manieren te vrind:
Brave manieren,
Vrome manieren,
Zoo zijn onze manieren.

Ben je niet van Hollandsch bloed,
Woudt ge dat niet blijven?
Houdt dan, kindren! waar het past,
Houdt dan Hollands manieren maar vast;
Ouwe manieren,
Trouwe manieren,
Zoo zijn onze manieren.