Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Ons bootje

Tekst: P. Parson - Muziek: W.H. de Groot

Hoe zachtkens glijdt ons bootje
Daar op het spieg'lend meer,
De riempjes net en proper,
Gaan luchtig op en neêr.
De golfjes kabb'len spelend
Al tegen 't bootje aan,
En ginds zien wij den toren
In groene boschjes staan.

Maar wie wil spelevaren,
Zij wijs en welbedacht!
Want menig voer in 't bootje,
Die dood werd thuisgebracht.
Het bootje is zoo wankel,
Het is zoo rank en smal,
Wie met gevaren spotten,
Zijn beter aan den wal.