Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Onder gedonder

Onder gedonder, stortend naar onder,
woest woelt het water machtig en puur,
oeroude bomen, krachtige stromen,
zingen in de natuur.

Kom speel viool en blaas de schalmei,
vier met muziek de bruiloftspartij,
zingende snaren, dansende paren,
feesten in de natuur.