Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

O dierbaar plekje grond

Uit: 't Oranje Boekje liederen voor janmaat en soldaat

O dierbaar plekje grond
Waar eens mijn wieg op stond
Mijn vaderland
U die mij woning bood
En koesterd' in uw schoot
Zij ook in nood en dood
Mijn trouw ten pand

In uw historieblaân
Lees ik de grote daân
Van 't voorgeslacht
Hun leus zij ook ons woord
Het word' van elk gehoord
Blijv' immer ongestoord:
Eendracht maakt macht

Oranj' en Nederland
Zijn immer nauw verwant
In vreugd en smart
Die band zij onze kracht
Die eendracht onze macht
Die leuze nooit veracht
Door 't Hollands hart

Dat onze welvaart groei'
Dat onze handel bloei'
In rust en vreê
Zo daal uw zegen neêr
En dat wij allen, Heer
Steeds leven U ter eer
Is onze beê!