Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Nu breekt uit alle twijgen

Uit: Jan Pierewiet, liedjesbundel samengesteld door Boy Wolsey

Nu breekt uit alle twijgen,
Het frisse jonge groen,
De leeuweriken stijgen
De hemel tegemoet, de hemel tegemoet.
De bloemen staan in bonte tooi,
Natuur, wat ben je wondermooi!
't Is meie, 't is meie!
't Is meie, 't is meie!

En als de knoppen springen,
Ontwaakt het gans heelal;
De vogels gaan weer zingen,
De beek ruist door het dal,
De beek ruist door het dal,
En daav'rend schalt de jubeltoon:
Natuur, wat ben je wonderschoon!
In meie, in meie!
In meie, in meie!

De hoge bomen wiegen,
In gulden zonneschijn.
Hoe hoog de vogels vliegen!
O, mocht ik met hen zijn
O, mocht ik met hen zijn.
En jubelen op blijde toon
Natuur, wat ben je wonderschoon!
In meie, in meie!
In meie, in meie!