Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Niet beleefd!

Uit: Vroolijke versjes en vroolijke prentjes voor het kleine volkje door S. Abramsz

Vrouw Slak zat in haar huisje
En 't Muisje klopte aan.
Toen stak ze 't hoofd naar buiten,
Om 't muisje te verstaan.

"Vrouw Slak," zei 't vriendlijk muisje,
"Je huisje is in verval;
Zal ik 't eens netjes schildren?
Het kost je niemendal!"

"Wel, muis, dat is een koopje!
Ga dus gerust je gang.
Maar doe je het keurig netjes?
En maak je het niet te lang?"

"Je zult tevreden wezen,"
Zei 't muisje en 't begon;
En deed, hetgeen 't beloofd had,
Zoo netjes, als 't maar kon.

Het verfde 't slakkenhuisje
Van buiten keurig blauw,
Met smalle witte randjes
En o, wat ging dat gauw!

En toen het huisje klaar was,
Bekeek het muisje 't blij
En riep: "O, slakkenvrouwtje,
Wat keurig huis heb jij!"

Vrouw Slak zei: "'k Zal eens kijken!
Hm, hm ....ja zeker, hoor:
Je hebt gelijk, 't is netjes;
Nu ga 'k er weer van door."

En zonder te bedanken,
Schoof zij nu langzaam heen.
Was dàt nu wel behoorlijk?
Wat denk je? ....Ik zeg: Neen.