Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Nachtegaal

Tekst: J.P. Heije

Hoort, kindren! wat een klaar geluid
Dringt ginder door de blad'ren heen!
De vogels zijn allang in slaap,
En zóó, zoo zingt er zeker geen.
Wie of zóó heerlijk zingen kan?
't Is waar, mijn hartje klopt er van!

Stil! - Dat is vast de nachtegaal,
Daar Moeder lest zooveel van zei;
'k Wist niet, dat dát te hooren was
Wanneer men ons te slapen lei,
'k Had anders Moeder lang verzocht,
Of ik wat laat naar bed toe mocht?

Och! zoo ik ooit weer ziek mocht zijn,
'k Wou, dat het voorjaar dan begon;
Dan hoorde ik vast den nachtegaal
Wanneer ik 's nachts niet slapen kon!
Zeg, Moeder! zingt dat lieve beest
Wel niet voor zieke kindren meest?