Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Naar zee

Tekst: J.P. Heije - Muziek: J.J. Viotta

Ferme jongens, stoere knapen,
Foei! hoe suffend sta je daar?
Zijt ge dan niet wel geschapen?
Zijt ge niet van zessen klaar?
Schaamt je, jongens, en gaat mee
Naar de zee, naar de zee!

Dat 's een leven van plezieren,
Dat 's een leven van stavast!
Zoo de wereld rond te zwieren
In het topje van den mast;
Thuis te zijn op ied're reê...
Komt ga meê naar de zee!

Laat ze pruilen, laat ze druilen,
Laat ze schuilen aan het strand;
Loopt Jan Salie op zijn muilen,
Jan Courage kiest het want.
Hola, Bootsman! alles reê?
Wij gaan meê naar de zee!