Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

's Morgensvroeg

Tekst en Muziek: H. van Tussenbroek

Wordt wakker, 't zonnetje is al op,
De bloemen kijken uit haar knop,
De vlugge leeuw'rik zingt al lang,
De zwaluw sjilpt haar morgenzang.
Wordt wakker.
Wordt wakker.
Wordt wakker.
Wordt wakker.
Wordt wakker.

Het duifje strijkt zijn veertjes glad
En trippelt vroolijk over 't pad.
De haan kraait voor den tweeden keer,
't Is alles buiten in de weer.
Wordt wakker.
Wordt wakker.
Wordt wakker.
Wordt wakker.
Wordt wakker.