Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Morgenrood

Uit: 't Oranje Boekje
liederen voor janmaat en soldaat

Morgenrood! Morgenrood!
Wenkt gij mij ten vroegen dood?
Straks zal de trompet weerklinken,
En ik stervend nederzinken,
Ik en menig kameraad.

Onverwacht, onverwacht,
Heet de dood ons in zijn macht.
Gister fier in 't zadel gestegen,
Heden dood terneêr gezegen,
Morgen in het koele graf.

Als een bloem, als een bloem,
Is des mensen kracht en roem.
Als twee rode, frisse rozen,
Ziet men uw wangen blozen,
Maar de rozen welken ras.

Ach hoe mist, ach hoe mist
Aller mensen plan en list.
Onder kommer, onder zorgen,
Bukt hij zich reeds in den mogen,
En tot d' avond nederdaalt.

Daarom stil, daarom stil,
Voeg ik mij naar 's Heren wil.
Van mijn post wil ik niet wijken,
En moet heden ik bezwijken
'k Sterf de braven ruiterdood.