Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Moeilijke sommen

Uit: Vroolijke versjes en vroolijke prentjes
voor het kleine volkje door S. Abramsz

Eén en één is twee
Het strand ligt vlak aan zee.
Twee en één is drie
Wat viel ik op m'n knie!
Drie en één is vier
De deur stond op een kier!
Vier en één is vijf
Wat staat die sneeuwman stijf!
Vijf en één is zes
De kurk is op de flesch.
Zes en één is zeven
Het hondje stond te beven.
Zeven en één is acht
Ik weet, waarom je lacht!
Acht en één is negen
Piet heeft een bok gekregen.
Negen en één is tien
Wie slaapt, die kan niet zien.