Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Mijn Nederland

Tekst: P. Louwerse - Muziek: R. Hol

Waar de blanke top der duinen
Schittert in den zonnegloed,
En de Noordzee, vriend'lijk bruisend
Neêrlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand:
Juich ik aan het vlakke strand:
'k Heb u lief, mijn Nederland!
'k Heb u lief, mijn Nederland!

Waar het lachend groen der heuvels
't Kleed der stille heide omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt,
Klinkt mijn lied op ouden trant:
Klinkt mijn lied op ouden trant:
'k heb u lief, mijn Nederland!
'k heb u lief, mijn Nederland!

Blijf gezegend, land der Vad'ren,
Make u eendracht sterk en groot,
Blijve 't volk der Koninginne
Houw en trouw in nood en dood!
Doe zoo ieder 't woord gestand:
Doe zoo ieder 't woord gestand:
'k Heb u lief, mijn Nederland!
'k Heb u lief, mijn Nederland!