Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Mijn kano

Tekst: E.P. de Boer - Muziek: J.P. Bekkers

Mijn kano schiet
Langs 't jonge riet
Door 't wind bewogen water.
Het klakt en spat
De steven nat
Met opgewekt geklater.

Mijn kano glijdt,
Mijn kano snijdt
Door 't vrolijk golven dansen.
Langs 't lage land,
Waar aan de kant
Al gele dotters glansen.

Met brede zwaai
Duikt mijn pagaai
In 't zonnig golfbewegen.
Ik peddel voort,
Van boord tot boord,
De wijde verten tegen.