Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Mietje en het mes

Tekst: J. Norweb

O! Mietje, Mietje! pas toch op,
Wat doet ge met een mes?
Speel liever met uw mooie pop,
Of brei, of leer uw les!
Kom, wacht nog maar een oogenblik,
Dan komt uw moeder weêr,
En snijdt voor u dien peperkoek;
Toe, leg dat mes gaauw neêr.
Maar neen, zij gaat met snijden voort,
Daar helpt geen bidden voor.
Het mes schiet uit,
Door niets gestuit!
En snijdt haar midden door!
Daar rolt het lijfjen op den grond,
De beenen blijven staan!
Nu is 't te laat,
Geen schreeuwen baat,
Met Mietje is 't gedaan!

Dus kindertjes onthoudt de les:
'Blijft met je handjes van het mes.'