Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Meiliedje

Tekst: A. Fles - Muziek: C. van Rennes

Het sijsje:
De meimaand is in 't land, lief kind,
Kom bij me, kom naar buiten,
Dan zal ik vroolijk, U ter eer, een aardig deuntje fluiten,
Tjoek! tjoek!tjoek! tjoeke tjoek! fuït fuït,
Zoo klinkt er mijn lied, kom buiten, kom buiten, lief kindje!
Tjoeke tjoek! fuït fuït,
Zoo klinkt er mijn lied,tjoeke tjoek! kom buiten, lief kindje!

Het kind:
De zon heeft mij reeds lang gewekt,
Ik kom al aan gesprongen, wat dunkt je, sijsjen,
als wij eens te zaâm een liedje zongen?
Tjoek! tjoek!tjoek! tjoeke tjoek! fuït fuït,
Zoo klinkt ook mijn lied, daar ben ik,daar ben ik, lief sijsje!
Tjoeke tjoek! fuït fuït,
Zoo klinkt ook mijn lied,tjoeke tjoek!Daar ben ik lief sijsje!