Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Mei is het thans

Tekst: W.G. Borrias - Muziek: J.F. Tierie

't Trilt in de bomen
't Glanst op de blâren
Bloesempjes komen
Zangertjes paren
Org'lend en gorg'lend in lustige dans
Mei is het thans
Mei is het thans

't Jubelt daar buiten
Hoort hoe de beken
Murmelend tuiten
Kabbelend spreken
't Wiegelt en vliegert hier alles ten dans
Mei is het thans
Mei is het thans

't Trilt in de bomen
't Glanst op de blâren
Winterse dromen
Laat die toch varen
't Trippelt en hippelt ten lachende dans
Mei is het thans
Mei is het thans