Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Meeuwen

Tekst: E.P. de Boer - Muziek: J.T. Schaddelee

Hangend in de lage luchten,
Waaien witte meeuwenvluchten,
Met de winden mee.
Krijsend fel uit rauwe kelen,
Is 't of al die vogels spelen
Met de wind, de zee.

Gierend, zwierend, dan weer kerend,
Raaklings langs een golftop scherend,
Wijd de wieken uit.
Plots'ling plonzend in de golven,
Onder bruisend schuim bedolven,
Vinden zij hun buit.

Hangend in de grauwe luchten,
Waaien witte meeuwenvluchten,
Langs de wijde zee.
Zwierend langs de lage kusten,
Al maar verder, zonder rusten,
Met de winden mee.