Het Oudhollandse hoekje

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder en verdragsteksten

Matrozenlied (1672)

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

Daar dreunt het geschut en de vlag gaat in top,
Dag moeder, misschien voor altoos,
Maar 'k zorg voor je brood met wat boter er op
En weg ging haar zoon de matroos
Maar 'k zorg voor je brood met wat boter er op
En weg ging haar zoon de matroos

Voor den Ouwe hoezee! voor de vlag een hoezee!
Dag Trui en dag Klaar en dag Toos!
Je zoekt er geen anderen lief op de reê,
Dat weet ieder Hollands matroos.
Je zoekt er geen anderen lief op de reê,
Dat weet ieder Hollands matroos.

Potdori, de vijand! we gaan aan den dans
Met d' Engelsman en den Fransoos,
Kortjan uit de schee en Kortjan is wat mans
't Kortjan van een Hollands matroos!
Kortjan uit de schee en Kortjan is wat mans
't Kortjan van een Hollands matroos!

Daar brult het kanon, daar valt er een schot,
Wij zijn er ook, wacht nog een poos,
Valt aan nu den vijand, houwt flink er op los,
Zoo vecht nu een Hollands matroos
Valt aan nu den vijand, houwt flink er op los,
Zoo vecht nu een Hollands matroos

Daar davert en bliksemt en dondert de kast
Want de Ouwe is op zijn manier boos,
Een Engelse boon vliegt er een in zijn bast,
Daar struikelt een Hollands matroos.
Een Engels boon vliegt er een in zijn bast,
Daar struikelt een Hollands matroos.

Vecht door, ouwe jongens, ve3cht door, goejen dag!
Houdt stand, wordt niet moedeloos,
Vivat voor den Ouwe, die zorgt voor de vlag!
Zoo sterft een echt Hollands matroos!
Vivat voor den Ouwe, die zorgt voor de vlag!
Zoo sterft een echt Hollands matroos!