Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Marschlied 1

Tekst: C.A. Brandt Buys

't Is plicht, dat ied're jongen
Aan d'onafhankelijkheid
Van zijn geliefde Vaderland
Zijn beste krachten wijdt.
Hoezee! Hoezee!
Voor Nederland hoezee!
Hoezee! Hoezee!
Voor Nederland hoezee!
Voor Koningin en Vaderland
Waakt ied're jongen meê.
Voor Koningin en Vaderland
Waakt ied're jongen meê.

Als Vaderlandsche jongens
Beminnen wij den grond,
Waarop het graf der Va-d'ren staat
En onze wieg eens stond.
Hoezee! Hoezee!
Voor Nederland hoezee!
Hoezee! Hoezee!
Voor 't Vaderland hoezee!
Voor Koningin en Vaderland
Waakt ied're jongen meê.
Voor Koningin en Vaderland
Waakt ied're jongen meê.

Komt ooit de vijand naken,
Is 't Vaderland in nood,
Dan staan wij pal en blijven het
Getrouw tot in de dood.
Hoezee! Hoezee!
Voor Nederland hoezee!
Hoezee! Hoezee!
Voor 't Vaderland hoezee!
Ja Nederland, wij allen zijn
U trouw tot in den dood.
Ja Nederland, wij allen zijn
U trouw tot in den dood.

"Slechts eendracht maakt ons machtig"
Zij immer het parool;
Een driekleur met oranjestrik
Van Vrijheid het symbool.
Hoezee! Hoezee!
Voor Nederland hoezee!
Hoezee! Hoezee!
Voor Nederland hoezee!
Voor 't Vorstenhuis en Nederland
Waakt ied're jongen meê.
Voor 't Vorstenhuis en Nederland
Waakt ied're jongen meê.