Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Luie Kees

Tekst: J. Schenkman

O, ziet dien luien Kees eens gapen!
Nooit is hem de ochtend wellekom;
Terwijl zijn makkers vreugde smaken
Keert hij zich nog in 't bed eens om.

Hoe vaak zijn broeder hem moog wekken,
Hij roept gedurig geeuwend: "Ja!"
Maar houdt niet op zich uit te rekken.
Volgt, kindren, nooit dien slaapzak na.