Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Een lied van Nederland

Tekst: H.J. den Hertog - Muziek: J.G. Nijk

Alle man van Neêrlands stam
Voelen zich der vaad'ren zonen,
Willen wij op 't plekje wonen,
Dat hun tot een erfdeel kwam.
Eigen meester, niemands knecht,
Recht en slecht,
Stalen vuist en rappe hand,
Zoo is 't volk van Nederland.

Toen, gezengd door oorlogsvlam,
't Vaderland was in gevaren,
Vochten wij wel tachtig jaren,
Tot er heerlijke uitkomst kwam;
Offerden met mannenmoed,
Goed en bloed,
Tot het klonk langs beemd en strand:
"Vrij is het volk van Nederland."

Zoo zal 't zijn door d'eeuwen heen!
Vrije Friezen, ronde Zeeuwen,
Gelres helden, Hollands leeuwen,
Eén voor allen, allen één!
Aan Wilhelmus van Nassouw
Hou en trouw,
Blijft ons aller hart verpand
Aan ons dierbaar Nederland.