Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Leugenliedje

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen
Verzameld door J. van Vloten

Toen 'k lest in Lombardije kwam,
Hoor eens, wat ik daar vernam:
't Koetje zat bij 't vuur en spon,
't Kalfje lag in de wieg en zong,
't Katje karnde boter,
't Hondje waschte de schotels,
De zwarte muis, die veegde 't huis,
De zwaluw droeg mot er uit
Op zijn vergulde vleugeltjes;
Zijn dat geen dikke leugentjes?