Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Lente

Tekst: J.N. van Hall - Muziek: H. van Tussenbroek

Weer zwelt de knop, weer groent het kruid,
O laat m' er uit, o laat m' er uit,
Reeds tint'len mij de wangen.
Mij kwelt een onverwinb're zucht
Naar bosch en beemd, naar frissche lucht,
Naar zonnestraal en lentezangen.
Naar zonnestraal en lentezangen.

Daar buiten zingt het vooglenkoor,
Mij 't loflied voor, mij 't loflied voor,
Vol kunsteloos verlangen.
Is 't wonder, zoo met bloem en kruid
Ook 't jonge hart zich open sluit
Voor zonnestraal en lentezangen?
Voor zonnestraal en lentezangen?