Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Landstormlied 1915

Tekst: B. Verhagen - Muziek: A. Diepenbrock

Waak op, Nederland, ken Uwe krachten,
Heerlijk land van de vrijheid en vrêe.
Rondom woelen wild strijdende machten,
Woeste storm zweept de vrije zee!
Moet ook over U 't onheil komen,
Dat ook gij in die maalstroom vergaat?
Dat over uw scheeprijke stroomen
Straks een vijand zijn bruggen slaat?
Holland: Hef U in de volk'renrij!
Schooner zij U dood dan slavernij!
Waak op dan, mijn volk, ken Uwe krachten,
Waak dan op voor de vrijheid en vrêe,
Hef hoog Uwe vaan, dat er geen machten
U bedwingen te land en ter zee!

Zoo leg dan de hand fluks aan het wapen
Wie nog kracht heeft van lichaam en geest!
De tijden van zoet dromen en slapen,
Van vertrouwende rust zijn geweest!
De zon van uw vrijheid wordt duister,
En gij doolt in onzekere nacht,
O, toon aan de wereld den luister
Van herrijzing in moed en kracht!
Holland, hef U in de volk'renrij!
Schooner zij U dood dan slavernij!
Waak op dan, mijn volk, ken Uwe krachten,
Waak dan op voor de vrijheid en vrêe,
Hef hoog Uwe vaan, dat er geen machten
U bedwingen te land en ter zee!

Zoo willen wij ons dan gewennen
Aan een leven van stoerheid en staal!
Het wapenbedrijf willen wij kennen
Tot bescherming van land en taal!
En moet dan de vlam ons verzengen,
Die daar woedt in een razende brand,
Ons hartebloed zullen wij plengen,
Voor de vrijheid van Nederland!
Holland, hef U in de volk'renrij!
Schooner zij U dood dan slavernij!
Waak op dan, mijn volk, ken Uwe krachten,
Waak dan op voor de vrijheid en vrêe,
Hef hoog Uwe vaan, dat er geen machten
U bedwingen te land en ter zee!