Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Altijd is Kortjakje ziek

(versie 1)

Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet.
's Zondags gaat ze naar de kerk
Met haar boek vol zilverwerk.
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet.
Door de week wil zij niet wassen
Zondags strikt zij de heren hun dassen.
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar 's zondags niet.

(versie 2)

Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week, maar zondags niet.
Zondags gaat ze naar de kerk
Met een boek met zilverwerk.
Gouden gespen op de schoen
Dat gaat naar de kerk toe.

(oudst gevonden versie circa 1800)

Kortjakje seer hups en fijn
Is de meeste tijd beschonken,
Kortjakje mag geen Brandewijn
Maer het moet Jenever zijn
Altijd is Kortjakje ziek,
Midden in de week en Zondags niet
Dan gaet zy haer hert versterken
Midden in de week wil zy niet werken,
Altijd is Kortjakje ziek.
Midden in de week en Zondags niet.