Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Koop thee voor je geld

Tekst: S. Abramsz

Koop thee voor je geld,
Koop thee voor je geld,
Koop thee met witte puntjes.
Zet je handen in je zij,
Dat hoort er zoo bij.
Doe je handen op je borst,
Dat is goed voor den dorst.
O, mijn lieve Truitje, hoe kan je zoo wezen!
O, mijn lieve Truitje, hoe kan je zoo zijn!
Is er dan geen dokter, om jou te genezen?
Is er dan geen dokter of chirurgijn?