Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Koningin's verjaardag

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

De Koningin, de jaar'ge leev'!
Zoo klinken stem en snaren;
Dat God Haar vreugd en voorspoed geev'
En menig tiental jaren!
Bemind zij geen vorstin als Zij.
Dat zingen, ja bidden wij.

't Is feest, 't is feest, Goddank! God lof!
We erkennen, 's Hemels zegen;
Uit stad en vlek, uit hut en hof,
Klinkt lof en dank Hem tegen;
En schalt een zang of vloeit een traan,
God heeft het evengoed verstaan.