Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Kolonialenlied

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

Naar 't heete strand van 't schoone Insulinde
Vertrokken wij eenmaal vol levensmoed.
Ver van den grond, dien wij zoo zeer beminden,
Vloeit nu voor Koningin en Land ons bloed!
Dat nooit de Vlag, zoo roemrijk hier geheven,
Word' neêrgehaald aan Insulinde's strand!
Verhoên wij dit of off'ren wij ons leven
Voor d'eer dier Vlag en van ons Vaderland!
Verhoên wij dit of off'ren wij ons leven
Voor d'eer dier Vlag en van ons Vaderland!

't Verleden van ons leger K'lonialen
Wijst op zoo menig roemrijk wapenfeit!
Nog steeds zijn hier weer lauw'ren te behalen,
Gelukkig hij, die meê gaat in den strijd!
Dat zij ons doel: er ferm op los te trekken
Waar, wie dan ook, ons Holland tarten zou,
Voorwaarts te gaan als kris of klewang dreigen,
Een toonbeeld zijn van Moed, Beleid en Trouw!
Voorwaarts te gaan als kris of klewang dreigen,
Een toonbeeld zijn van Moed, Beleid en Trouw!