Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Klokke-klanken

Tekst: M.F. van der Elst-Boonzajer

Hoort de zuiv're klokken klinken
Van de hoge torentrans
Hoort het liedje dat zij zingen
In een frank en vrije dans.
Tonen door het luchtruim zweven
Als een twinkelend geluid
Klokken die hun liedjes geven
Klokken die hun liedjes geven
Brengen leven, brengen leven
Dragen 't in de verte uit.

Als de zuiv're klokken zingen
En de avond is zo stil
Is het of mij haar gebeier
Telkenmaal iets zeggen wil.
In mijn ziele rijst een bede
Rijst een bede en een dank
Over mij komt rust en vrede
Over mij komt rust en vrede
't Hart zingt mede, 't hart zingt mede
Met der klokken schoon geklank