Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Als de klok van Arnemuiden

Tekst: Dico van der Meer - Muziek: H. Mengers

Wendt het roer - we komen thuis gevaren
Rijk was de buit - maar bang en zwaar de nacht
Land in zicht en onze ogen staren
Naar de kust die lokkend op ons wacht

Als de klok van Arnemuiden
Welkom thuis voor ons zal luiden
Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis
Als een schip op zee gebleven is

Rijke zee - waarvan de vissers dromen
Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind
Wrede zee jij hebt zo veel genomen
In jouw schoot rust menig trouwe vriend

Als de klok van Arnemuiden
Welkom thuis voor ons zal luiden
Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis
Als een schip op zee gebleven is