Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Kleine Piet (Pas op voor de brug)

Kleine Piet ging wand'len
Met z'n pa in 't veld
Wat hij zag en niet zag
Alles moest verteld
Trala, trala, tralala, alles moest verteld.

Pa,daar zag ik ginder
Luister toch eens toe
Ik zag een hond waarempel
Groter dan een koe
Trala, trala, tralala, groter dan een koe.

Wel komaan wat zeg je
Een die groter was
Dan een koe, m'n jongen
Da's een beetje kras
Trala, trala, tralala, da's een beetje kras.

Zie je ginds die brug wel?
Voor je neus daar Piet
Nu die brug moet je over
Of je wilt of niet
Trala, trala, tralala, of je wilt of niet.

Zo je nu gejokt hebt
Stort de brug ineen
En je valt in 't water
Plof gelijk een steen
Trala, trala, tralala, plof gelijk een steen.

Piet de brug genaderd
Voelt zich o, zo moe
Pa, ik zei die hond was
Groter dan een koe
Trala, trala, tralala, groter dan een koe.

Ik heb niet juist gekeken
Ik zag hem zo maar half
Maar die hond was heus toch
Groter dan een kalf
Trala, trala, tralala, groter dan een kalf.

En toen zich het ventje
Bij de brug bevond
Riep hij, papa die hond was
Net een andere hond
Trala, trala, tralala, net een andere hond.