Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Klein vogelijn

Tekst: J.P. Heije - Muziek: W. Smits

Klein vogelijn op groenen tak,
Wat zingt g' een lustig lied!
Wij hebben in ons heele boek
Zoo'n vroolijk wijsje niet.
O, zeg ons, zeg ons, aardig beest,
Wie toch uw meester is geweest.
O, zeg ons, zeg ons, aardig beest,
Wie toch uw meester is geweest.

Zoo zuiver zingt gij en zoo hoog,
Zoo keurig in de maat,
En 't hart, dat popelt ons van vreugd,
Wanneer uw keeltje gaat.
O, zeg ons, zeg ons, aardig beest,
Wie toch uw meester is geweest.
O, zeg ons, zeg ons, aardig beest,
Wie toch uw meester is geweest.

Voorzeker, 't is de goede God,
Die 't u heeft toebetrouwd,
Opdat gij aan der blinden oor
Zijn goedheid melden zoudt.
O, ja, wij weten 't, aardig beest,
Dat God uw meester is geweest.
O, ja, wij weten 't, aardig beest,
Dat God uw meester is geweest.