Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Ju! Ju! paardje!

Uit: Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen
verzameld door J. van Vloten

Ju! Ju! paardje!
Met je vlassen staartje,
Met je koopren voetjes,
Paardje, loop wat zoetjes.

Wil je dan niet harder loopen,
Dan zal ik je haver koopen.
Toen 'k het paardje haver gaf,
Liep het beestje in een draf.