Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Jantje Dikzak schaamde zich

Er zat een haantje op het hek,
dat riep: Ku-ku-kle-ku!
't Wou zeggen: Lieve kindertjes,
gauw uit je bedje nu!

En al de vlugge kindertjes
die sprongen uit hun bed
en zongen mooie liedekens
en maakten heel wat pret.

Maar Jantje Dikzak bleef er in,
die wás zo ijv'rig niet.
Hij gaapte en dacht: Ik wou, dat moe
me nog wat liggen liet.

En raad eens wat... Om over tien
kwam Dikzak pas op straat.
Maar de and'ren lachten hem wat uit:
Sliep uit!... Je bent te laat!

En Jantje? - Wel, hij schaamde zich,
toen hij dat hoorde en zag.
En als hem voortaan het haantje riep,
Wip - sprong hij voor de dag!