Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Janmaat

Tekst: J.P. Heije

(Solo)
Hoe de stormwind buldren mag,
Hoe de kogels moordend gieren,
Neêrlands fiere driekleurvlag
Laat hij wapp'ren van het stag,
Laat hij van den gaffel zwieren;
Laat hij van den gaffel zwieren;
En hij wankelt, zwicht noch wijkt,
Zoo de dood de vlag niet strijkt,
En hij wankelt, zwicht noch wijkt,
Zoo de dood de vlag niet strijkt.

(Allen)
Te voet is goed, te voet is goed,
Te voet is goed, te paard is beter,
Maar wat een Nederlandschen gast,
Maar wat een Nederlandschen gast,
Het beste past, het beste past, het beste past
Is in den mast!