Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Jan van Gijzen

Uit: collectie volks- en kinderliederen van Nynke van Hichtum

Daar was ereis een vrouw,
Die koeken bakken wou,
En 't meel dat wou niet rijzen.

En de pan viel om,
En de koeken waren krom,
En de man heet Jan van Gijzen.