Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Intellect

Tekst: C. Doorenbos

't Nieuwe zusje lag in 't wiegje,
Nog een beetje schuw voor 't licht,
Jantje stond er naar te kijken,
Met een blij verrukt gezicht.

Vader, die wel eens wou weten,
Wat of Jantje zeggen zou,
Zei, dat er een man geweest was,
Die het zusje koopen wou.

Honderd gulden wou hij geven!
Zeg nu maar, wat wil je Jan?
't Kleine zusje zelf maar houden,
Of verkoopen aan dien man?

Jan bekeek het kleine meisje,
Dacht nog een seconde na,
En zei toen, heel vast besloten:
"Laten wij het houden, Pa!"

"Hou j' al zooveel van je zusje,
Al is het nog maar zo klein,
Dat je het voor honderd gulden
Zelfs al niet meer kwijt wilt zijn?"

"Och", zei Jan, "ze is zoo klein nog!
Over 'n paar jaar biedt die heer,
Als ze zwaarder is en dikker,
Honderd vijftig ... of nog meer.