Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

In 't stille kamerke

Tekst: S. Abramsz

In 't stille kamerke de avond grauwt,
Arm moederke alleenig zit;
Zacht voor haar kinders altegaar
Ze een paternosterke bidt.

Ze bracht haar kinderen alle tien
Met God en met eere groot;
Nu kan oud moederke niets meer doen;
Zij eet het genadebrood.

Verspreid zijn zij allen, wijd en zijd;
Arm moederke weet niet waar;
Maar als ze in 't donker alleenig zit,
Dan ziet zij weer allen daar.

In 't stille kamerke de avond grauwt,
Arm moederke alleenig zit;
Zacht voor haar kinders altegaar
Ze een paternosterke bidt.