Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Ik ga slapen

Tekst: J. de Liefde

Ik ga slapen, ik ben moe
Ik ga slapen ik ben moe
sluit mijn beide oogjes toe
Here, houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht

Boze dat ik heb gedaan
Zie dat Here toch niet aan
Schoon mijn zonde velen zijn
Maak om Jezus wil mij rein

Zorg voor de arme kindren Heer
en herstel de zieken weer
ja voor alle kindren saam
bid ik U in Jezus naam

Sta mijn ouders trouw te zij
wees mijn vrienden ook nabij
Geef ons allen nieuwe kracht
door de rust van deze nacht

Doe mij dankbaar en gezond
opstaan in de morgenstond
als ik mijn oogjes open doe
lacht Uw zon mij vriendlijk toe.