Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Het hutje bij de zee

Beelden uit mijn kinderjaren,
Uit mijn jeugd zoo vrij en blij;
Trekken somtijds kalm en rustig,
Aan mijn peinzend oog voorbij.
'k Denk nog dikwijls aan die dagen
Vol geluk en stille vreê,
Hoe verheugd ik steeds ontwaakte,
In ons hutje bij de zee,
Hoe verheugd ik steeds ontwaakte,
In ons hutje, ons hutje bij de zee.

Mijn verbeelding ziet de bloemen,
Voor ons nederig venster staan,
En 't strand waar 'k schelpen gaarde,
Glanzen bij het licht der maan,
'k Hoor mijn moeders zoet vermanen,
Als ze mij in 't bedje leê,
En ik voel weer 's levens morgen,
In ons hutje bij de zee.
En ik voel weer 's levens morgen,
In ons hutje, ons hutje bij de zee.

Wat ik later mocht ervaren,
's Levens droefheid 's levens vreugd;
Immer zal mijn hart U loven,
Vreedzaam plekje uit mijn jeugd!
En mijn laatste wensch zal wezen,
Dat ik eens in kalmen vreê
't Moede hoofd ter rust mag vlijen,
In ons hutje bij de zee,
't Moede hoofd ter rust mag vlijen,
In ons hutje, ons hutje bij de zee.