Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hop! hop! hop!

Hop! hop! hop! paardje in galop,
over hekken, sloten henen,
maar voorzichtig - breek geen benen;
Hop! hop! hop! paardje in galop.

Hop! hop! hop! paardje eet geen stro,
'k zal het paardje haver kopen
dat het in galop kan lopen:
Hop! hop! hop! paardje eet geen stro!