Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hompeltje en Pompeltje

Hompeltje en Pompeltje
Die klommen op een berg.
Hompeltje was een kabouterman
En Pompeltje een dwerg.
Ze klommen hoog tot in het topje
En schudden, schudden met hun kopje.
Toen zijn ze in de berg gekropen
En niemand zag ze óóit meer lopen.
Ze slapen zoetjes op één oor.
Stil...'k geloof, dat ik ze hoor!