Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hollebolle Gijs

Uit: collectie volks- en kinderliederen van Nynke van Hichtum

Heb je niet gehoord van de hollebolle wagen,
Waar de hollebolle Gijs op zat?

Grote brokken
Kon hij slokken:

Een koe en een kalf,
Een heel paard half,

Een os en een stier,
Zeven tonnen bier,

Een hok vol schapen,
En nog kon hollebolle Gijs van de honger niet slapen.