Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hollandsche jongens

Tekst: H.W. v.d. Mey - Muziek: A.P. Hamers

Een jongen van Holland, van echt Hollandsch bloed,
Heeft durf in zijn vuisten bij al wat ie doet,
En gaat ie te land of vaart ie ter zee,
Zijn Hollandsche vuisten, die neemt ie er mee.

Een Hollandsche jongen met Hollandschen zin,
Die dut bij de pappot van moeder niet in,
Die trekt er op uit, zoo ver ie maar kan,
Want achter een pappot daar wordt ie geen man.

Een Hollandsche jongen vindt Holland het best,
Al vaart ie naar Oost en al vaart ie naar West,
Zoo rijk en zoo groot is geen land ter aard,
Of Holland, ons Holland, blijft meer toch hem waard.