Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hollands vlag

Tekst: G. Lovendaal

Hollands vlag, je bent mijn glorie,
Hollands vlag, je bent mijn lust,
'k Roep van louter vreugd victorie,
Als ik je zie aan vreemde kust;
Op de zee en aan den wal,
Hollands vlag gaat bovenal.

Zijn er reiner, blijder kleuren,
Of je vaart in Noord of Zuid,
Heel de lucht schijnt op te fleuren,
Strijkt ze 'r op haar frischheid uit,
En je Hollandsch hart wordt wee,
Wappert met haar dundoek mee.

Als je haar in vreemde baaien,
Mijlen ver van 't eigen strand
Zwierig van den mast ziet waaien
Als een groet van 't Vaderland,
Voel je een vreemd verheugenis,
Voel je eerst recht, hoe mooi zij is,
Voel je een vreemd verheugenis.