Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Wij willen Holland houen

Tekst: H.W. van der Mey - Muziek: A.P. Hamers

Wij willen Holland houen,
Ons Holland, fier maar klein!
Wij blijven 't houw en trouwe,
Wat ook zijn lot moog' zijn!
En wie denkt ons te dreigen
En denkt te nemen ooit,
Hij zal ons land niet krijgen,
Wij geven Holland nooit!
Hij zal ons land niet krijgen,
Wij geven Holland nooit!

En vast aan onze zijde
Zal Hollands leeuw daar staan;
Die zal het nimmer lijden,
Dat Holland zal vergaan.
Zoolang de leeuw zal dragen
Zijn zwaard en zijne kroon,
Zal hij ons land ook schragen,
En staan naast volk en troon!
Zal hij ons land ook schragen,
En staan naast volk en troon!

Ons Holland zal niet vallen,
Zal nimmermeer vergaan;
De leeuw staat met ons allen,
Zal met ons blijven staan!
De leeuw zal Holland houen
Zijn zwaard en zijne kroon,
En tot de dood getrouwe
Bewaken volk en troon!
En tot de dood getrouwe
Bewaken volk en troon!