Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Hoera! voor onze compagnie!

Uit: 't Oranje Boekje, liederen voor janmaat en soldaat

Kom, jongens, laat ons vroolijk lied,
Uit opgeruimde borst weerklinken!
Wat of er ook met ons geschiedt,
Wij kennen zorgen noch verdriet!
Wij zijn als trouwe kameraden,
Vast aan elkaar gehecht,
Verdraagzaam en oprecht,
Steeds in de beste harmonie!
Hoera! voor ònze Compagnie!

Dreigt eens ons Nederland gevaar
En worden wij ten strijd geroepen,
Geen offer is ons dan te zwaar,
Op d' eersten wenk staan we reeds klaar!
We leenen onze beste krachten
Aan den geboortegrond,
Dan klinkt uit aller mond:
Steeds in de beste harmonie!
Hoera! voor ònze Compagnie!